Cenník

Ceny sú orientačné a sú predmetom dohody. Sú závislé od lokality, konkrétneho prípadu, času dodania, objemu zákazky a možností dlhodobej spolupráce.

Cenník v pdf

IMS-GEO s.r.o.
Vodárenská 133
921 01 Piešťany
mobil:+ 421 903 948996
e-mail: info@imsgeo.sk