Kontakt

Máte otázky ohľadne geodetických a kartografických prác? Neváhajte nás kontaktovať!

Sídlo
IMS-GEO s.r.o.
Vodárenská 133
921 01 Piešťany
IČO: 45306737
IČ DPH: SK2022935651
Kancelária
Vajanského 58
921 01 Piešťany