Sídlo :

IMS-GEO s.r.o.
Vodárenská 133
921 01 Piešťany
IČO: 45306737
IČ DPH: SK2022935651
obchodný názov: Ing. Michal Schváb

Kancelária :

Vajanského 58
921 01 Piešťany
mobil: + 421 903 948996
e-mail: info@imsgeo.sk

IMS-GEO s.r.o.
Vodárenská 133
921 01 Piešťany
mobil:+ 421 903 948996
e-mail: info@imsgeo.sk