Technické vybavenie

Prístrojové vybavenie
  • totálna stanica Leica TCRM 1205+
  • totálna stanica Leica TCRM 1202
  • nivelačný prístroj Leica DNA 03
  • nivelačný prístroj SPRINTER 200M
  • GPS prístroj Leica RX 1220
  • GPS prístroj Leica Viva Smart
  • GPS prístroj Trimble R4

IMS-GEO s.r.o.
Vodárenská 133
921 01 Piešťany
mobil:+ 421 903 948996
e-mail: info@imsgeo.sk